Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h

Dau So 0979, Sim So Dep 0979 Viettel Gia Re

mua số đẹp
MuaSoDep.Com.Vn » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0979 Viettel »
Xem thêm: Đầu số 09792 Viettel » Đầu số 09793 Viettel » Đầu số 09794 Viettel » Đầu số 09795 Viettel » Đầu số 09796 Viettel » Đầu số 09797 Viettel » Đầu số 09798 Viettel » Đầu số 09799 Viettel »
Sim lục quý 0979* 000000 | Sim lục quý 0979* 111111 | Sim lục quý 0979* 222222 | Sim lục quý 0979* 333333 | Sim lục quý 0979* 444444 | Sim lục quý 0979* 555555 | Sim lục quý 0979* 666666 | Sim lục quý 0979* 777777 | Sim lục quý 0979* 888888 | Sim lục quý 0979* 999999 |

Sim ngũ quý 0979* 00000 | Sim ngũ quý 0979* 11111 | Sim ngũ quý 0979* 22222 | Sim ngũ quý 0979* 33333 | Sim ngũ quý 0979* 44444 | Sim ngũ quý 0979* 55555 | Sim ngũ quý 0979* 66666 | Sim ngũ quý 0979* 77777 | Sim ngũ quý 0979* 88888 | Sim ngũ quý 0979* 99999 |

Sim tứ quý 0979* 0000 | Sim tứ quý 0979* 1111 | Sim tứ quý 0979* 2222 | Sim tứ quý 0979* 3333 | Sim tứ quý 0979* 4444 | Sim tứ quý 0979* 5555 | Sim tứ quý 0979* 6666 | Sim tứ quý 0979* 7777 | Sim tứ quý 0979* 8888 | Sim tứ quý 0979* 9999 |

Sim tam hoa 0979* 000 | Sim tam hoa 0979* 111 | Sim tam hoa 0979* 222 | Sim tam hoa 0979* 333 | Sim tam hoa 0979* 444 | Sim tam hoa 0979* 555 | Sim tam hoa 0979* 666 | Sim tam hoa 0979* 777 | Sim tam hoa 0979* 888 | Sim tam hoa 0979* 999 |

Sim 0979* 6668   Sim 0979* 6688   Sim 0979* 6888   Sim 0979* 6868   Sim 0979* 8666   Sim 0979* 8866   Sim 0979* 8886  Sim 0979* 8686 Sim 0979* 7979   Sim 0979* 3939   Sim 0979* 3838   Sim 0979* 7878   Sim 0979* 6789
Số sim Giá Mạng Đặt sim
0979181590 490.000 Sim So Dep Viettel 0979181590 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979397518 490.000 Sim So Dep Viettel 0979397518 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979405173 490.000 Sim So Dep Viettel 0979405173 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979425597 490.000 Sim So Dep Viettel 0979425597 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979803197 490.000 Sim So Dep Viettel 0979803197 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979402980 490.000 Sim So Dep Viettel 0979402980 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979704100 490.000 Sim So Dep Viettel 0979704100 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979374188 490.000 Sim So Dep Viettel 0979374188 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979389469 490.000 Sim So Dep Viettel 0979389469 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979575466 490.000 Sim So Dep Viettel 0979575466 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979959362 490.000 Sim So Dep Viettel 0979959362 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979505869 490.000 Sim So Dep Viettel 0979505869 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979379258 490.000 Sim So Dep Viettel 0979379258 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979339894 490.000 Sim So Dep Viettel 0979339894 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979006577 490.000 Sim So Dep Viettel 0979006577 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979955390 490.000 Sim So Dep Viettel 0979955390 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979580489 490.000 Sim So Dep Viettel 0979580489 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979270762 490.000 Sim So Dep Viettel 0979270762 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979599162 490.000 Sim So Dep Viettel 0979599162 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979971677 490.000 Sim So Dep Viettel 0979971677 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979906580 490.000 Sim So Dep Viettel 0979906580 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979355915 490.000 Sim So Dep Viettel 0979355915 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979064077 490.000 Sim So Dep Viettel 0979064077 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979921162 490.000 Sim So Dep Viettel 0979921162 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979358582 490.000 Sim So Dep Viettel 0979358582 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979355060 490.000 Sim So Dep Viettel 0979355060 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979109855 490.000 Sim So Dep Viettel 0979109855 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979095385 490.000 Sim So Dep Viettel 0979095385 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979835466 490.000 Sim So Dep Viettel 0979835466 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979583334 490.000 Sim So Dep Viettel 0979583334 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979154298 490.000 Sim So Dep Viettel 0979154298 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979362092 490.000 Sim So Dep Viettel 0979362092 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979285691 490.000 Sim So Dep Viettel 0979285691 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979490869 490.000 Sim So Dep Viettel 0979490869 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979541298 490.000 Sim So Dep Viettel 0979541298 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979870262 490.000 Sim So Dep Viettel 0979870262 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979345364 490.000 Sim So Dep Viettel 0979345364 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979348156 490.000 Sim So Dep Viettel 0979348156 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979605987 490.000 Sim So Dep Viettel 0979605987 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979589255 490.000 Sim So Dep Viettel 0979589255 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979961680 490.000 Sim So Dep Viettel 0979961680 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979370092 490.000 Sim So Dep Viettel 0979370092 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979985638 490.000 Sim So Dep Viettel 0979985638 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979265590 490.000 Sim So Dep Viettel 0979265590 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979352280 490.000 Sim So Dep Viettel 0979352280 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979385897 490.000 Sim So Dep Viettel 0979385897 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979378592 490.000 Sim So Dep Viettel 0979378592 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979385597 490.000 Sim So Dep Viettel 0979385597 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979375195 490.000 Sim So Dep Viettel 0979375195 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979337238 490.000 Sim So Dep Viettel 0979337238 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979675973 490.000 Sim So Dep Viettel 0979675973 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979662084 490.000 Sim So Dep Viettel 0979662084 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979008296 490.000 Sim So Dep Viettel 0979008296 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979318582 490.000 Sim So Dep Viettel 0979318582 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979700498 490.000 Sim So Dep Viettel 0979700498 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979655185 490.000 Sim So Dep Viettel 0979655185 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979639161 490.000 Sim So Dep Viettel 0979639161 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979331495 490.000 Sim So Dep Viettel 0979331495 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979436397 490.000 Sim So Dep Viettel 0979436397 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979032995 490.000 Sim So Dep Viettel 0979032995 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979776653 490.000 Sim So Dep Viettel 0979776653 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979543677 490.000 Sim So Dep Viettel 0979543677 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979782390 490.000 Sim So Dep Viettel 0979782390 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979869155 490.000 Sim So Dep Viettel 0979869155 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979413161 490.000 Sim So Dep Viettel 0979413161 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979315795 490.000 Sim So Dep Viettel 0979315795 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979963758 490.000 Sim So Dep Viettel 0979963758 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979930167 490.000 Sim So Dep Viettel 0979930167 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979927160 490.000 Sim So Dep Viettel 0979927160 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979925195 490.000 Sim So Dep Viettel 0979925195 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979914187 490.000 Sim So Dep Viettel 0979914187 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979898057 490.000 Sim So Dep Viettel 0979898057 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979896764 490.000 Sim So Dep Viettel 0979896764 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979896184 490.000 Sim So Dep Viettel 0979896184 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979895457 490.000 Sim So Dep Viettel 0979895457 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979893715 490.000 Sim So Dep Viettel 0979893715 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979890087 490.000 Sim So Dep Viettel 0979890087 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979889453 490.000 Sim So Dep Viettel 0979889453 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979887573 490.000 Sim So Dep Viettel 0979887573 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979859574 490.000 Sim So Dep Viettel 0979859574 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979852087 490.000 Sim So Dep Viettel 0979852087 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979822485 490.000 Sim So Dep Viettel 0979822485 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979818657 490.000 Sim So Dep Viettel 0979818657 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979810124 490.000 Sim So Dep Viettel 0979810124 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979804691 490.000 Sim So Dep Viettel 0979804691 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979798635 490.000 Sim So Dep Viettel 0979798635 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979792857 490.000 Sim So Dep Viettel 0979792857 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979789945 490.000 Sim So Dep Viettel 0979789945 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979783957 490.000 Sim So Dep Viettel 0979783957 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979778583 490.000 Sim So Dep Viettel 0979778583 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979774963 490.000 Sim So Dep Viettel 0979774963 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979774362 490.000 Sim So Dep Viettel 0979774362 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979769864 490.000 Sim So Dep Viettel 0979769864 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979764063 490.000 Sim So Dep Viettel 0979764063 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979763867 490.000 Sim So Dep Viettel 0979763867 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979549960 490.000 Sim So Dep Viettel 0979549960 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979444059 490.000 Sim So Dep Viettel 0979444059 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979442064 490.000 Sim So Dep Viettel 0979442064 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979437795 490.000 Sim So Dep Viettel 0979437795 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979436722 490.000 Sim So Dep Viettel 0979436722 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979436087 490.000 Sim So Dep Viettel 0979436087 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979435300 490.000 Sim So Dep Viettel 0979435300 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979432851 490.000 Sim So Dep Viettel 0979432851 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979431173 490.000 Sim So Dep Viettel 0979431173 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua
0979429757 490.000 Sim So Dep Viettel 0979429757 MuaSoDep.Com.Vn Đặt Mua

Sim Số Đẹp Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 127 MuaSoDep.Com.Vn - Trang cuối
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0979 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0979 là của mạng Viettel.

Sim số đẹp - sim điện thoại 0979 của mạng Viettel giá rẻ.Sim Card đầu số đẹp cổ 0979 Viettel 10 số giá rẻ nhất

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, MUASODEP.COM.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (MUASODEP.COM.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó MUASODEP.COM.VN mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Anh
Đặt sim: 07295...86
Vào lúc: 22:56 18/10/2018

Phan Văn Huy
Đặt sim: 08157...94
Vào lúc: 22:53 18/10/2018

Hoàng Minh Tùng
Đặt sim: 03695...48
Vào lúc: 22:49 18/10/2018

Phan Thị Hằng
Đặt sim: 09666...66
Vào lúc: 22:46 18/10/2018

Ngô Chí Huy
Đặt sim: 08986...40
Vào lúc: 22:43 18/10/2018

Trần Thị Khanh
Đặt sim: 09319...89
Vào lúc: 22:40 18/10/2018

Huỳnh Minh Khương
Đặt sim: 09067...62
Vào lúc: 22:37 18/10/2018

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08567...14
Vào lúc: 22:35 18/10/2018

Ngô Đức Thành
Đặt sim: 08946...61
Vào lúc: 22:31 18/10/2018

Huỳnh Ngọc Tuyết
Đặt sim: 08327...89
Vào lúc: 22:28 18/10/2018

Trần Duy Hùng
Đặt sim: 07225...18
Vào lúc: 22:25 18/10/2018

Phạm Minh Nhật
Đặt sim: 09156...53
Vào lúc: 22:22 18/10/2018

Hoàng Văn Hoàng
Đặt sim: 09023...75
Vào lúc: 22:19 18/10/2018

Nguyễn Thị Di
Đặt sim: 09864...16
Vào lúc: 22:17 18/10/2018

Ngô Đức Lực
Đặt sim: 08627...77
Vào lúc: 22:13 18/10/2018

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của MUASODEP.COM.VN Nhân viên sim số đẹp
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: MUASODEP.COM.VN giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của MUASODEP.COM.VN , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, MUASODEP.COM.VN cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (MUASODEP.COM.VN hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó MUASODEP.COM.VN mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MUASODEP.COM.VN
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333